نمونه مونوریل نصب شده در بانک ملی 

همانطور که در تصویر بالا پیداست برای برپایی مونوریل روی ساختمان ابتدا با استفاده از ریل های آلمینیومی بالاترین سطح و گوشه ساختمان را انتخاب سپس ریل ها به وسیله پیچ و مهره و جوش کاری نصب می شوند سپس بدنه اصلی مونوریل توسط این ریل ها مهار و از آن ها آویزان می گردد . مونوریل با استفاده از این ریل ها به اطراف ساختمان حرکت می کند.  مونوریل خود نمونه دیگری از کلایمر است که بر خلاف آن به اطراف حرکت می کند در صورتی که کلایمر فقط در جهت شمال و جنوب حرکت می کند